poniedziałek, sierpnia 21, 2017
   
Text Size

Z ycia Koa owieckiego "Ponowa"

XML Parsing Error at 1:252. Error 9: Invalid characterXML Parsing Error at 1:162. Error 9: Invalid character

Witaj na stronie startowej

W dniu 17 czerwca 2017 roku odbyy si XVII Mistrzostwa Okrgu Polskiego Zwizku owieckiego w Chemie. W zawodach brao udzia 45 myliwych w tym jedna Diana. Otwarcia zawodw dokona Marian Rudnik , obowizki gwnego sdziego mistrzostw peni Marek Kuszneruk a pomoc medyczn zabezpiecza Jerzy Wojciech Suchod. W zawodach brao udzia piciu myliwych naszego koa w tym Diana.

WYNIKI STRZELECKIE REPREZENTANTW KOA OWIECKIEGO NR 48 ?PONOWA? WE WODAWIE NA OKRGOWYCH ZAWODACH STRZELECKICH W CHEMIE

17-06-2017 ROKU

O

K

P

Z

Razem rut

D

R

Razem kula

razem

PCION JACEK

90

90

35

40

255

85

95

180

435

PCZEK KRZYSZTOF

55

80

50

30

215

60

70

130

345

KORONA KAMIL

75

60

40

30

205

36

88

124

329

PITUCH JZEF

60

55

50

20

185

64

78

142

327

JACZAK ANNA

65

50

40

35

190

56

71

127

317

O - o, K - krg, P ? przeloty, Z ? zajc, D ? dzik, R ? rogacz, lis.

Koo owieckie nr 48 ?Ponowa? zajo III miejsce w okrgu chemskim w klasie otwartej z iloci zdobytych punktw 1109 oraz III miejsce w okrgu chemskim w klasie powszechnej z iloci 1081 punktw zdobytych. Wrd naszych zawodnikw wyniki byy nastpujce: w klasie mistrzowskiej najlepszy wynik 345 pkt. uzyska Krzysztof Pczek natomiast w klasie powszechnej 435 pkt. uzyska Jacek Pcion, ktry by rwnie najlepszym zawodnikiem ze staem myliwskim do 5 lat. Jzef Pituch zaj pierwsze miejsce z iloci 327 pkt. wrd seniorw a Anna Jaczak z 317 pkt. zwyciya wrd Dian.

Foto.Krzysztof Pczek

 

W dniu 23-04-2017 roku na strzelnicy myliwskiej ?Kumowa Dolina? w m. Rudka koo Chema odbyy si zawody strzeleckie o Puchar Ziemi Chemskiej im. Zbigniewa Guziejko. Wszystkich przybyych na strzelnic powita Mirosaw Sawicki owczy Okrgowy. Obowizki sdziego gwnego powierzono dla Andrzeja Szumery. 25 zawodnikw rywalizowao w wieloboju myliwskim o miano najlepszego. W zawodach strzeleckich brao udzia trzech czonkw Koa owieckiego nr 48 ?Ponowa? we Wodawie reprezentujcych okrg chemski i byli nimi Anna Jaczak, Jzef Pituch oraz Jacek Pcion. W klasie powszechnej zwyciy Jacek PCION z wynikiem 437/500, w klasie Dian zwyciya Anna JACZAK z wynikiem 342/500. W klasie seniorw zwyciy Kolega Jzef PITUCH z wynikiem 392/500 zajmujc rwnoczenie sme miejsce w klasie mistrzowskiej. Serdeczne gratulacje od Koleanek i Kolegw z koa, i oby w nastpnych zawodach wyniki byy jeszcze lepsze.

   

W okrgu chemskim jak co roku zaplanowano w drug sobot i niedziel lutego polowania zbiorowe na drapieniki. W naszym kole zorganizowano rwnie dwa polowania w obwodach nr 90 i 75 na lisy. W dniu 11 lutego 2017 roku w obwodzie nr 90 polowanie prowadzi kolega Krzysztof Jakubiak. W polowaniu brao udzia 20 myliwych oraz jeden staysta. Pozyskano cznie 11 lisw. W dniu 12 lutego 2017 roku w obwodzie nr 75 polowanie prowadzi kolega Andrzej Antoniszewski. W polowaniu brao udzia 16 myliwych. Pozyskano cznie 5 lisw. Gwnym celem przeprowadzania polowa na drapieniki jest zredukowanie ich zbyt duej liczby. Koo nasze corocznie kupuje odchowane 8 tygodniowe baanty, ktre s wpuszczane w owiska. W roku 2016 zakupiono cznie 250 sztuk baantw za kwot 4500 z. Baanty te zostay wypuszczone w owiska w miesicu sierpniu. W poprzednich latach w owisko wypuszczono rwnie 100 sztuk kuropatw. Szacunkowa ilo baantw wg stanu na dzie 10-03-2017 roku wynosi 339 sztuk, natomiast kuropatw 140 sztuk. Szacunkowy stan lisw na wszystkich obwodach dzierawionych przez nasze koo wynosi okoo 140 sztuk. We wszystkich obwodach zinwentaryzowano cznie okoo 760 sztuk zajcy. Od kilkunastu lat nie polujemy w naszym kole na zajce. W sezonie 2016/2017 na prb zorganizowano jedno polowanie zbiorowe na zajce. Polowano w dwch grupach i pozyskano jedynie 2 zajce. Naley doda, e w ostatnich kilku latach do owiska wpuszczono kilkadziesit zajcy zakupionych. A teraz troch historii. Z zapisw naszej kroniki owieckiej wynika, e: ?aktualny stan zwierzyny ownej w 4 obwodach wg inwentaryzacji na dzie 31 marca 1967 roku przedstawia si nastpujco: 55 dzikw, w tym 31 starsze i 24 warchlaki, 280 saren, w tym 127 rogaczy i 153 kz, 3930 zajcy, 30 lisw, 30 cietrzewi, 280 kuropatw. Odstrza drapienikw latach 1963-1966 wyglda nastpujco: psw 33, kotw 45, wron siwych 428, srok 78, jastrzbi gobiarzy 8, krogulcw 2, botniakw stawowych 3. W sprawozdaniu z zagospodarowania owieckiego odnotowano, i w okresie 1964-1966 koo dzierawio 4 obwody o cznej powierzchni 26 931 ha. W pimie z dnia 8 marca 1966 roku Kol. Jan Krupka ? Przewodniczcy Koa informuje, i w latach 1966-1967 pozyskano 18 dzikw, 39 saren, 1051 zajcy, 12 lisw ?. Z tych kilku danych mona wywnioskowa dlaczego jest tak zy stan zwierzyny drobnej na naszych obwodach. W minionym sezonie pozyskano 2 zajce a 50 lat wstecz 1051 sztuk, 12 lisw a w minionym sezonie 130 sztuk. Aby zachowa rwnowag w owisku a tym samym zwikszy stan zwierzyny drobnej co roku planuje si okrgowe owy na drapieniki. Naley dy do zwikszenia proporcji midzy drapienikami a drobn zwierzyn own. 50 lat wstecz przypadao na jednego lisa w owisku 131 zajcy a obecnie okoo 5 sztuk. Dzierawiony przez koo teren skadajcy si z czterech obwodw pozostaje obszarowo taki sam natomiast przed p wiekiem w kole byo zaledwie 17 myliwych a obecnie koo liczy 104 czonkw. Oto kilka fotek wykonanych przez koleg Wodzimierza Czeyka z polowania na drapieniki.

   

Koleankom i Kolegom myliwym z "ponowy 48" oraz ich rodzinom, caej myliwskiej Braci z okazji wit Boego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017 serdeczne yczenia udanych oww, niezapomnianych wrae, radosnych przey, spokojnych i wesoych wit oraz szczliwego nowego roku ycz:

Zarzd Koa owieckiego nr 48 "Ponowa" we Wodawie

Komisja Rewizyjna Koa


   

HUBERT 2016

Tradycyjne wito myliwych obchodzi si w dniu w. Huberta tj. 03 listopada kadego roku lub najbliszym dniu wolnym od pracy. W dniu 5 listopada 2016 roku w sobot odbyo si uroczyste polowanie hubertowskie w Kole owieckim nr 48 ?Ponowa? we Wodawie. Na polowanie przyjechao 23 myliwych w tym trzech goci zaproszonych i dwie nasze Diany koleanki Ania i Magosia. Jak nakazuje tradycja polowanie rozpoczto od uroczystej zbirki myliwych w rejonie kwatery koa w Adamkach. Prezes kol. Dariusz Korona wygosi przemwienie w ktrym odnis si do koleeskiego zachowania wszystkich czonkw a take wspomnia naszych kolegw, ktrzy odeszli i poluj ju w krainie wiecznych oww, poprosi rwnie zebranych o uczczenie minut ciszy pamici zamarego w tym roku kol. Czesawa Wjcika. Nastpnie uroczyste lubowanie zoyli dwaj modzi adepci mylistwa Rafa Polijaski i ukasz Poliaski, ktrzy klczc na kolanie powtarzali rot lubowania. Po lubowaniu, koledzy myliwi skadali gratulacje yczc "Darz Br".

Po tym skarbnik koa kol. Bernard Baszczuk odczyta regulamin konkursu ?Lisiarz roku?, ktry by zatwierdzony w roku ubiegym i przedstawi zwycizcw:

1 miejsce z wynikiem 66 pkt. uzyska kol.Krzysztof Jakubiak

2 miejsce z wynikiem 60 pkt. uzyska kol. Kamil Korona

3 miejsce z wynikiem 54 pkt. uzyska kol. Adrian Matuszyk

Zgodnie z zasadami regulaminu w konkursie klasyfikowano kadego koleg koa ktry od 1 listopada 2015 roku do 10 padziernika 2016 roku strzeli lisa, borsuka, jenota, tchrza lub kun len, ktrym przyporzdkowano odpowiedni liczb punktw. Nastpnie owczy kol. Lucjan Peech, dokona odprawy w czasie ktrej poinformowa
o rodzaju i iloci zwierzyny przeznaczonej do pozyskania oraz przypomnia zasady bezpieczestwa na polowaniu zbiorowym i odda gos prowadzcym polowanie, ktrymi wyznaczono kolegw Andrzeja Antoniszewskiego i Andrzeja Kapluka. Po rozlosowaniu kartek stanowiskowych mona byo wyruszy w owisko. Pogoda sprzyjaa myliwym a w. Hubert obdarowa grub zwierzyn na ktr kady po cichu liczy, e uda si upolowa. owy zostay zakoczone uroczystym pokotem. Na rozkadzie znalazy si 2 dziki. Krlem polowania zosta kol. Andrzej Postawski, vice krlem prowadzcy polowanie i zarazem sekretarz koa kol. Andrzej Antoniszewski, natomiast nie do koca prawowitym pudlarzem poniewa strza by trafiony ale nie miertelny zosta kol. Leszek Dajneka. Poniewa nikt wicej nie strzela wic pado na tego ktry zrani, ale zwierza nie zdoby. Nie zapomnianym przysmakiem poczstunku po zakoczonym polowaniu by urek oraz bigos z dodatkiem dzika serwowany z kuchni polowej prezesa koa kol. Dariusza Korony. Po smacznym poczstunku i zakoczeniu oww kady si zastanawia co przyniesie nam kolejny tydzie.

Opracowa Bernard Baszczuk

   

Strona 1 z 2

Wschd-Zachd Soca

05:1212:2019:27
Wodawa, Poland

Menu witryny

Akty Prawne

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Warto zobaczy:

Szacowanie szkd owieckich


Sygnay owieckie

Migawka