środa, maja 18, 2022
   
Text Size
OBWODY DZIERŻAWIONE PRZEZ KOŁO ŁOWIECKIE nr 48 "PONOWA"
Nr Obwodu Łowieckiego Województwo / Okręg PZŁ / Powiat Powierzchnia w hektarach Kategoria obwodu
Powierzchnia ogólna ( ha ) Powierzchnia leśna ( ha )
62 Lublin ? Chełm - Włodawa 8294
1202
B.SŁABY
75 Lublin ? Chełm - Włodawa 4751 859
SŁABY
89 Lublin ? Chełm - Włodawa 4353
2881
B.SŁABY
90 Lublin ? Chełm - Włodawa 10086
7727
SŁABY
- - - - -
X Razem 27 484
12 669
XObwód
62
8294 ha

Z m. Kuzawka rzeką Bug do m. Stawki, dalej drogą przez m. Konstantyn do m. Krasówka, skąd drogą i następnie strumieniem do nurtu rzeki Hanna i jej nurtem do drogi biegnącej do m. Dańce, dalej drogą przez m. Dańce, Kol. Hanna, Hanna do rzeki Bug w m. Kuzawka.Obwód
75
4751 ha

Od granicy administracyjnej miasta Włodawy szosą przez Kol. Korolówka do miejscowości Korolówki i dalej kanałem ?Trzebież? w kierunku zachodnim do Wyryk - Adampola i na północ szosą przez Kol. Połud (PGR Korolówka), przez szosę z Włodawy do Żukowa i dalej na wschód do Kol. Różanka i na północ do Kol. Stawki, do skrzyżowania z drogą z Lacka do Stawek i tą drogą na wschód przez Kol. Stawki do Stawek i tą drogą do granicy Państwa. Granicą Państwa, a następnie granicą miasta Włodawy na południe do punktu wyjścia.Obwód
89
4353 ha

Od granicy Państwa w Orchówku, starym nasypem kolejowym do skrzyżowania z szosą z Sobiboru i dalej szosą przez Orchówek na południe szosą do Tarasiuk, a stąd nurtem rzeki Tarasienka do Kol. Żłobek. Z Kol. Żłobek szosą na zachód do skrzyżowania jej z linią energetyczną i tą linią na południe do granicy gminy Włodawa i tą granicą do szosy Chełm - Włodawa. Tą szosą na północ do skrzyżowania z szosą do Luty i dalej szosą do skrzyżowania w Lucie z rzeką Krzemianką i nurtem tej rzeki na północ do Adamek. Z Adamek na północ drogą do Kol. Korolówki. Z Kol. Korolówki szosą do granicy miasta Włodawy i tą granicą na południe do granicy Państwa i tą granicą do punktu wyjścia.Obwód
90
10086 ha

Z osady ?Adamki? nurtem rzeki Włodawka w kierunku zachodnim obok Suchawy do ujścia rzeki Ulanówki i dalej nurtem Ulanówki obok Skorodnicy do skrzyżowania z szosą ze Starego Brusa do Lubienia i dalej tą szosą do Lubienia i przez Lubień do skrzyżowania z szosą z Lipówki do Wyryk i dalej w kierunku wschodnim przez Wyryki-Wola i Połud i dalej w kierunku północnym przez Wyryki - Adampol do kanału Trzebież i tym kanałem w kierunku wschodnim do przecięcia z szosą do Włodawy w Korolówce i dalej na południe drogą do punktu wyjścia w Adamkach.