czwartek, sierpnia 22, 2019
   
Text Size

Aktualności

Turniej strzelecki o Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko

W dniu 23-04-2017 roku na strzelnicy myśliwskiej  „Kumowa Dolina” w m. Rudka koło Chełma odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko. Wszystkich przybyłych na strzelnicę powitał Mirosław Sawicki Łowczy Okręgowy. Obowiązki sędziego głównego powierzono dla Andrzeja Szumery. 25 zawodników rywalizowało w wieloboju myśliwskim o miano najlepszego. W zawodach  strzeleckich brało udział trzech członków   Koła Łowieckiego nr 48 „Ponowa” we Włodawie reprezentujących okręg chełmski i byli nimi Anna Jańczak,  Józef Pituch oraz Jacek Pcion. W klasie powszechnej zwyciężył Jacek PCION z wynikiem 437/500, w klasie Dian zwyciężyła Anna JAŃCZAK z wynikiem 342/500. W klasie seniorów zwyciężył Kolega Józef PITUCH z wynikiem 392/500 zajmując równocześnie ósme miejsce w klasie mistrzowskiej. Serdeczne gratulacje od Koleżanek i Kolegów z koła, i  oby w  następnych zawodach wyniki były jeszcze lepsze.

 

Zawody o Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko.

 

W dniu 23-04-2017 roku na strzelnicy myśliwskiej  "Kumowa Dolina" w m. Rudka koło Chełma odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko. Wszystkich przybyłych na strzelnicę powitał Mirosław Sawicki Łowczy Okręgowy. Obowiązki sędziego głównego powierzono dla Andrzeja Szumery. 25 zawodników rywalizowało w wieloboju myśliwskim o miano najlepszego. W zawodach  strzeleckich brało udział trzech członków   Koła Łowieckiego nr 48 ?Ponowa? we Włodawie reprezentujących okręg chełmski i byli nimi Anna Jańczak,  Józef Pituch oraz Jacek Pcion. W klasie powszechnej zwyciężył Jacek PCION z wynikiem 437/500, w klasie Dian zwyciężyła Anna JAŃCZAK z wynikiem 342/500. W klasie mistrzowskiej 8 miejsce zajął Kolega Józef PITUCH. Serdeczne gratulacje od Koleżanek i Kolegów z koła, i oby w następnych zawodach wyniki były jeszcze lepsze.

Więcej: Zawody o Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko.

   

POLOWANIE NA DRAPIEŻNIKI

W okręgu chełmskim jak co roku zaplanowano w drugą sobotę i niedzielę lutego polowania zbiorowe na drapieżniki. W naszym kole zorganizowano również dwa polowania w obwodach nr 90 i 75 na lisy. W dniu 11 lutego 2017 roku w obwodzie nr 90 polowanie prowadził kolega Krzysztof Jakubiak. W polowaniu brało udział 20 myśliwych oraz jeden stażysta.  Pozyskano łącznie 11 lisów. W dniu 12 lutego 2017 roku w obwodzie nr 75 polowanie prowadził kolega Andrzej Antoniszewski. W polowaniu brało udział 16 myśliwych. Pozyskano łącznie 5 lisów. Głównym celem przeprowadzania polowań na drapieżniki jest zredukowanie ich zbyt dużej liczby. Koło nasze corocznie kupuje odchowane 8 tygodniowe bażanty, które są wpuszczane w łowiska. W roku 2016 zakupiono łącznie 250 sztuk bażantów za kwotę 4500 zł. Bażanty te zostały wypuszczone w łowiska w miesiącu sierpniu. W poprzednich latach w łowisko wypuszczono również 100 sztuk kuropatw. Szacunkowa ilość bażantów wg stanu na dzień 10-03-2017 roku wynosi  339 sztuk, natomiast kuropatw 140 sztuk. Szacunkowy stan lisów na wszystkich obwodach dzierżawionych przez nasze koło wynosi około 140 sztuk. We wszystkich obwodach   zinwentaryzowano łącznie około 760 sztuk zajęcy. Od kilkunastu lat nie polujemy w naszym kole na zające. W sezonie 2016/2017 na próbę zorganizowano jedno polowanie zbiorowe na zające. Polowano w dwóch grupach i pozyskano jedynie 2 zające. Należy dodać, że w ostatnich kilku latach do łowiska wpuszczono kilkadziesiąt zajęcy zakupionych. A teraz trochę historii. Z zapisów naszej kroniki łowieckiej wynika, że: ?aktualny stan zwierzyny łownej w 4 obwodach wg inwentaryzacji na dzień 31 marca 1967 roku przedstawia się następująco: 55 dzików, w tym 31 starsze i 24 warchlaki, 280 saren, w tym 127 rogaczy i 153 kóz, 3930 zajęcy, 30 lisów, 30 cietrzewi, 280 kuropatw. Odstrzał drapieżników latach 1963-1966 wyglądał następująco: psów 33, kotów 45, wron siwych 428, srok 78, jastrzębi gołębiarzy 8, krogulców 2, błotniaków stawowych 3. W sprawozdaniu z zagospodarowania łowieckiego odnotowano, iż w okresie 1964-1966 koło dzierżawiło 4 obwody o łącznej powierzchni 26 931 ha. W piśmie z dnia 8 marca 1966 roku Kol. Jan Krupka ? Przewodniczący Koła informuje, iż w latach 1966-1967 pozyskano 18 dzików, 39 saren, 1051 zajęcy, 12 lisów ?. Z tych kilku danych można wywnioskować dlaczego jest tak zły stan zwierzyny drobnej na naszych obwodach. W minionym sezonie pozyskano 2 zające a 50 lat wstecz 1051 sztuk, 12 lisów a w minionym sezonie 130 sztuk. Aby zachować równowagę w łowisku a tym samym zwiększyć stan zwierzyny drobnej co roku planuje się okręgowe łowy na drapieżniki. Należy dążyć do zwiększenia proporcji między drapieżnikami a drobną zwierzyną łowną. 50 lat wstecz przypadało na jednego lisa w łowisku 131 zajęcy a obecnie  około 5  sztuk. Dzierżawiony przez koło teren składający się z czterech obwodów pozostaje obszarowo taki sam natomiast przed pół wiekiem w kole było zaledwie 17 myśliwych a obecnie koło liczy 104 członków. Oto kilka fotek wykonanych przez kolegę Włodzimierza Czeżyka z polowania na drapieżniki.

 

   

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Koleżankom i Kolegom myśliwym z "ponowy 48" oraz ich rodzinom, całej myśliwskiej Braci z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017 serdeczne życzenia udanych łowów, niezapomnianych wrażeń, radosnych przeżyć, spokojnych i wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku życzą:

Zarząd Koła Łowieckiego nr 48 "Ponowa" we Włodawie

Komisja Rewizyjna Koła


   

HUBERT 2016

Tradycyjne święto myśliwych obchodzi się w dniu św. Huberta tj. 03 listopada każdego roku lub najbliższym dniu wolnym od pracy. W dniu 5 listopada 2016 roku w sobotę odbyło się uroczyste polowanie hubertowskie w Kole Łowieckim nr 48 „Ponowa” we Włodawie. Na polowanie przyjechało 23 myśliwych w tym trzech gości zaproszonych i dwie nasze Diany koleżanki Ania i Małgosia. Jak nakazuje tradycja polowanie rozpoczęto od uroczystej zbiórki myśliwych w rejonie kwatery koła w Adamkach. Prezes kol. Dariusz Korona wygłosił przemówienie w którym odniósł się do koleżeńskiego zachowania wszystkich członków a także wspomniał naszych kolegów, którzy odeszli i polują już w krainie wiecznych łowów, poprosił również zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci zamarłego w tym roku kol. Czesława Wójcika. Następnie uroczyste ślubowanie złożyli dwaj młodzi adepci myślistwa Rafał Polijański i Łukasz Poliański, którzy klęcząc na kolanie powtarzali rotę ślubowania. Po ślubowaniu, koledzy myśliwi składali gratulacje życząc "Darz Bór".

Po tym skarbnik koła kol. Bernard Błaszczuk odczytał regulamin konkursu „Lisiarz roku”, który był zatwierdzony w roku ubiegłym i przedstawił zwycięzców:

1 miejsce z wynikiem 66 pkt. uzyskał kol.Krzysztof Jakubiak

2 miejsce z wynikiem 60 pkt. uzyskał kol. Kamil Korona

3 miejsce z wynikiem 54 pkt. uzyskał kol. Adrian Matuszyk

Zgodnie z zasadami regulaminu w konkursie klasyfikowano każdego kolegę koła który od 1 listopada 2015 roku do 10 października 2016 roku strzelił lisa, borsuka, jenota, tchórza lub kunę leśną, którym przyporządkowano odpowiednią liczbę punktów. Następnie łowczy kol. Lucjan Pełech, dokonał odprawy w czasie której poinformował
o rodzaju i ilości zwierzyny przeznaczonej do pozyskania oraz przypomniał zasady bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym i oddał głos prowadzącym polowanie, którymi wyznaczono kolegów Andrzeja Antoniszewskiego i Andrzeja Kapluka. Po rozlosowaniu kartek stanowiskowych można było wyruszyć w łowisko. Pogoda sprzyjała myśliwym a św. Hubert obdarował grubą zwierzyną na którą każdy po cichu liczył, że uda się upolować. Łowy zostały zakończone uroczystym pokotem. Na rozkładzie znalazły się 2 dziki. Królem polowania został kol. Andrzej Postawski, vice królem prowadzący polowanie i zarazem sekretarz koła kol. Andrzej Antoniszewski, natomiast nie do końca prawowitym pudlarzem ponieważ strzał był trafiony ale nie śmiertelny został kol. Leszek Dajneka. Ponieważ nikt więcej nie strzelał więc padło na tego który zranił, ale zwierza nie zdobył. Nie zapomnianym przysmakiem poczęstunku po zakończonym polowaniu był żurek oraz bigos z dodatkiem dzika serwowany z kuchni polowej prezesa koła kol. Dariusza Korony. Po smacznym poczęstunku i zakończeniu łowów każdy się zastanawiał co przyniesie nam kolejny tydzień.

Opracował Bernard Błaszczuk

   

Strona 4 z 9